Лучшая цена на dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów

Do rąk czytelników oddajemy, 10. już numer rocznika naukowego “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wydawanego od 2005 roku przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.  Te 10. lat skłania do syntez, bilansów i podsumowań. W numerze staramy się szukać odpowiedzi na pytania, które rodzi refleksja nad ostatnimi 10. laty badań dot. zagłady Żydów w Polsce – o literaturze i historiografii Zagłady ostatniej dekady piszą Justyna Kowalska-Leder i Bartłomiej Krupa; o obchodach kolejnych rocznic powstania w getcie warszawskim – Piotr Forecki. 10. numer rocznika, prócz podejmowania refleksji wywołanych okrągłą rocznicą rozpoczęcia edycji pisma, poświęcony jest w dużej mierze Warszawie. Jan Grabowski w swoim studium odkrywa ciekaw i nieznane fakt o warszawskim kripo rozpracowującym ukrywających się  Żydów; Dariusz Libionka pisze o reakcjach „polskiego Londynu” na powstanie w getcie, Nawojka Cieślinska-Lobkowicz o działającym pomiędzy gettem a stroną aryjską swoistym antykwariacie zaś Elżbieta Janicka o symbolicznej topografii terenu dawnego getta.  Przypominamy także sylwetki związanych z Warszawą, a zmarłych niedawno prof. Israela Gutmana (pióra Havi Dreyfuss) oraz dr Ruty Sakowskiej (pióra Tadeusza Epszteina) oraz Hersza Wassera Katarzyna Person) i Józefa Kermisza (David Silberklang). W numerze żegnamy także naszego zmarłego nagle kolegę Roberta Kuwałka. W części „warsztatowej” pojawią się artykuły o zabójstwie Żydów w Strzegomiu (Anna Bikont), komunikacji telefonicznej w getcie warszawskim (Justyna Gregorowicz) oraz o warszawskich Księgach Pamięci (Adam Kopciowski). Sekcja „Materiały” przynosi dokumenty związane z działaniami policji warszawskiej – niemieckiej i „granatowej” (Jan Grabowski, Dariusz Libionka),  procesem o zamordowanie żydowskiej rodziny (Barbara Engelking), oraz listy Niemców pisane w czasie wojny do bliskich (Marcin Zaremba). W dziale „Omówień” proponujemy czytelnikowi przeglądy piśmiennictwa dotyczącego Zagłady na Ukrainie, w Niemczech i Czechach. W numerze działy: Studia Z warsztatów badawczych Bilanse i Konteksty Materiały Wywiady Małe formy Omówienia, recenzje, przeglądy Wydarzenia Curiosa a w nich m.in.: Piotr Forecki o fenomenie „kwietniowego gadania” Andrea Löw o piśmiennictwie na temat getta łódzkiego Bartłomiej Krupa o najnowszych tendencjach w polskiej historiografii Zagłady Justyna Kowalska-Leder o literaturze polskiej wobec Zagłady Jan Grabowski o Polskiej Policji Kryminalnej tropiącej Ringelbluma Dariusz Libionka o powstaniu w getcie z perspektywy londyńskiej inspiracj Anna Bikont o mordach na Żydach w Strzegomiu Justyna Gregorowicz o łączności telefonicznej w getcie warszawskim Ewa Wiatr o udziale policji granatowej w wysiedlaniu Żydów w powiecie radomszczańskim Michał Głowiński o oczach donosiciela Jan Tomasz Gross o sprawcach, ofiarach i innych
Dariusz Wilczak Most - tajna operacja przerzutu żydów dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Laskowski Dariusz Operacja WAR WAR dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 13 R. 2017 dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 1 R. 2005 dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 9 R. 2013 dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 14 R. 2018 dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Dalej jest noc Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Dariusz Libionka Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Группа авторов Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 10 R. 2014 t. I-II dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Paweł Surowiec «PaZur76» ArmA II: Operation Arrowhead dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Łukasz Wróbel «Night Driver» Delta Force 2 dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów
Adam Kaczmarek «eJay» Mortyr: Operacja Sztorm dariusz wilczak most tajna operacja przerzutu żydów


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14